EDK - GDPR

  1. Drepturile persoanei vizate
  2. Ghid exercitare drepturi persoane vizate
  3. Prelucrare date cu caracter personal
  4. Politica cookie
  5. Responsabil protectia datelor

Politica de Confidențialitate

EDK Concept SRL – denumit in continuare EDK Concept SRL cu sediul social in Cisnadie, str Duiliu Marcu, nr 50, jud Sibiu, CUI RO39283859, J32/630/2018 colecteaza si prelucreaza date personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) privind protectia datelor (2016/679).

Prezenta politica are drept obiect informarea dumneavoastra asupra activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de EDK Concept SRL si se aplica tuturor prelucrarilor efectuate de noi, inclusiv interactiunii cu pagina noastra web www.edk.ro

I. DATE CU CARACTER PERSONAL

Colectam si prelucram doar acele date personale ale dumneavoastra care ne sunt necesare pentru a va putea oferi o experienta de cumparare de cea mai inalta calitate cu privire la produsele si serviciile noastre si utilizarea paginii noastre web. Astfel, datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt:

1. date pentru identificarea dumneavoastra: nume, prenume,

2. date de contact: adresa fizica, numar de telefon, adresa de email;

3. cont bancar si alte informatii financiare pentru desfasurarea relatiei contractuale, daca este cazul;

4. date tehnice, inclusiv adresa IP: informatii despre accesul dumneavoastra pe pagina noastra web, in magazinul nostru online, materialelor si comunicarilor pe care vi le trimitem telefonic sau pe e-mail;

5. alte date pe care ni le puteti pune la dispozitie.

II. COLETAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL EDK Concept SRL

colecteaza in format fizic si electronic doar acele date personale pe care dumneavoastra ni le furnizati in mod voluntar, cat si informatiile disponibile din surse publice, astfel:

a. in cazul achizitionarii de produse si servicii de la noi sau in discutiile prealabile achizitionarii acestora;

b. prin intermediul paginii noastre web, cu ocazia inregistrarii in contul dumneavoastra de utilizator/client;

c. atunci cand ne contactati prin e-mail, daca va exprimati interesul cu privire la bunurile si serviciile noastre

Va reamintim ca aveti libertatea deplina de a ne furniza aceste date personale. Cu toate acestea, in lipsa acestora, desfasurarea raporturilor contractuale nu vor f i posibile.

III. SCOPUL SI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru orice prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal EDK Concept SRL va va informa cu privire la scopul in care se face respectiva prelucrare, cu titlu de exemplu astfel:

1. Achizitionarea de catre dumneavoastra de bunuri: Prelucram toate datele personale pe care ni le puneti la dispozitie, precum si orice alte date care ne sunt necesare pentru vanzarea produselor noastre, cu respectarea prevederilor Termenilor si conditiilor EDK Concept SRL si ale dispozitiilor legilor in vigoare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si achizitionarile de bunuri, cat si pentru alte activitati si actiuni derivate din incheierea si executarea contractului.

2. Comunicari: In situatia in care deja ne sunteti client/cumparator sau daca ne-ati contactat in scop profesional, prelucram datele dumneavoastra personale pe baza interesului legitim de a va transmite comunicari specifice, de interes pentru dumneavoastra

Orice prelucrare a datelor dumneavoastra in scopurile mentionate anterior are la baza unul dintre urmatoarele temeiuri:

1.Executare a unui contract privind achizitionarea unor bunuri si/sau servicii, caz in care sunt prelucrate urmatoarele date personale: datele dumneavoastra de identificare (in calitate de client persoana fizica sau de reprezentat ori alt angajat al unui client persoana juridica), datele de contact si pozitia dumneavoastra, datele de livrare

2.Indeplinirea unor obligatii prevazute de dispozitiile legale in sarcina noastra (i.e. privind prevenirea si combaterea spalarii de bani si necesitatea cunoasterii clientelei

3.Consimtamant, cu privire la transmiterea comunicarilor – pentru prelucrarea datelor dumneavoastra de identificare si de contact.

IV. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Va reamintim ca in calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale:

-dreptul de acces la datele personale pe care le detinem,- dreptul de rectificare a datelor cand sunt inexacte sau incomplete;

-dreptul la stergerea datelor in anumite circumstante de ex cand nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus;

-dreptul de restrictionare a prelucrarii in anumite circumstante de ex cand contestati exactitatea datelor, pe perioada care ne permite verificarea exactitatii acelor date;

-dreptul de a va opune prelucrarii in anumite circumstante atunci cand are in vedere un interes public sau un interes legitim al operatorului;

-dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor la care ati consimtit anterior,

-dreptul de a fi notificat, in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator, precum si

-dreptul la portabilitatea datelor in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra. Totodata aveti dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii de Supraveghere.

Daca aveti orice nelamuriri cu privire la drepturile si prelucrarea datelor dumneavoastra personale va rugam sa consultati Ghidul privind exercitarea drepturilor persoanei vizate de pe pagina web edkpickup.ro iar daca doriti sa ne adresati vreo solicitare sau sa va exercitati oricare din drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor personale, va rugam sa ne contactati la sediul nostru sau folosind metodele de contact din finalul prezentei informari

V. DURATA PASTRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ca regula generala, vom sterge datele dumneavoastra personale atunci cand acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile in care au fost colectate sau cand va retrageti consimtamantul in situatia in care prelucrarea datelor dumneavoastra se intemeiaza pe consimtamant. Reprezinta exceptii de la aceasta regula cazurile in care prelucrarea datelor personale este necesara in baza unor prevederi legale sau daca suntem indreptatiti sa continuam respectiva prelucrare. De asemenea, datele dumneavoastra personale vor putea fi pastrate de catre noi pentru o perioada mai mare fata de cele 3indicate anterior, numai in acele situatii in care stergerea imediata a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up si recuperare in caz de dezastru.

VI. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL EDK Concept SRL

Nu divulga si nu transfera datele dumneavoastra personale catre terti. Cu titlu de exceptie de la aceasta regula, in situatiile in care divulgarea sau transferul este necesar ori daca suntem obligati prin lege, va vom informa in cel mai scurt timp posibil asupra acestui fapt, cu exceptia cazului in care legea aplicabila ne interzice sau ne impiedica sa facem o astfel de informare.

In cazul in care vom divulga sau transfera datele dumneavoastra personale catre terti, vom face acest lucru cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile si cu adoptarea de masuri pentru protectia, integritatea si securizarea acestora.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane imputernicite, (cu titlu de exemplu: prestatori si furnizori de: servicii IT, contabilitate). EDK Concept SRL va incheia cu toti acesti imputerniciti contracte care reglementeaza regimul de prelucrare a datelor personale si asigura ca acestia isi asuma obligatiile legale de prelucrare a datelor personale si ofera un nivel adecvat de protectie si securizare al datelor personale si respecta intocmai dispozitiile legale aplicabile in materie.

VI. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Toate datele personale prelucrate de catre EDK Concept SRL sunt protejate impotriva amenintarilor, prin masuri electronice si fizice de securitate si infrastructura IT corespunzatoare dar si prin proceduri interne ce asigura descoperirea, notificarea si documentarea oricaror eventuale incalcari ale securitatii datelor cu caracter personal. In cazul pierderii de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ului edk-pickup.ro , EDK Concept SRL nu-si asuma nici o responsabilitate.

In situatia putin probabila a unei incalcari a securitatii datelor dumneavoastra cu caracter personal, in cazul in care descoperim o astfel de incalcare cu risc pentru drepturile si libertatile dumneavoastra, vom notifica Autoritatea Nationala de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (in continuare ANSPDCP), si va vom informa cu privire la aceasta situatie.

VII. ACTUALIZAREA PREZENTEI INFORMARI:

Va recomandam sa accesati periodic aceasta sectiune intrucat in masura in care vom modifica prezenta Informare, vom publica o noua versiune actualizata pe aceasta pagina web, Informare care o va inlocui pe prezenta. Daca aveti orice alte nelamuriri cu privire la datele dumneavoastra personale si/sau modul in care le prelucram va rugam sa ne contactati folosind oricare din metodele de mai jos

adresa de e-mail: GDPR@edk.ro

telefon: 0732855227